Tel: 0343 - 572 195       |       E-mail: info@rvot.nl

Voorschriften koude vernevelaar

Voorschriften koude vernevelaar


Zorg ervoor dat de machine is verbonden met de juiste voeding. Wanneer u de machine niet op de juiste voltage heeft aangesloten, kan de motor oververhit raken en brand veroorzaken.

  • Sluit geen 220V aan een 110V
  • Sluit geen 110V aan een 220V

Als u de zekering moet vervangen, gebruik dan een 15 amp zekering met de juiste spanning. Bij gebruik van de onjuiste zekering, kan de motor oververhit raken en brand veroorzaken. De zekering bevindt zich boven de ingang van de aansluiting van de stekker.

Verplaats de vernevelaar niet door aan het snoer te trekken Haal het snoer uit het stopcontact als de vernevelaar niet meer wordt gebruik of als het apparaat gereinigd moet worden, want door een beschadigde kabel werkt de vernevelaar niet of minder. Breng het toestel altijd terug naar het dichtstbijzijnde geautoriseerde service punt voor reparatie.

Veranderingen aan de vernevelaar worden niet de fabrikant toegestaan en dan vervalt de garantie. Bij het vernevelen van chemische stoffen, lees daarvoor eerst goed veiligheidsvoorschriften die op de verpakking staan. Als het schade aan de longen veroorzaakt, zorg dan voor goede bescherming.

De kleine micron deeltjes zweven in de lucht en worden snel geobsedeerd door de longen. Dit kan ernstige schade aanbrengen. Bij het vernevelen van een brandbare vloeistof, kunnen de borstels binnen de motor brand veroorzaken. Draag altijd beschermende kleding en uitrusting (gezicht/ademhaling masker, kleding, handschoenen, etc.) wanneer potentieel gevaarlijke chemicaliën gebruikt worden.

Buiten bereik van kinderen houden!Productoverzicht

Deze elektrische machine genereert koude mist, nevel of aërosol gevormd van kleine druppeltjes. Wanneer de generator is ingeschakeld, creëert de motor een vacuüm lucht in de tank, trekken de oplossing door een buis naar een speciaal ontworpen mondstuk. De oplossing is binnen het mondstuk in kleine druppels. Op het moment maakt de motor lucht turbulentie, de druppels worden uit de verstuiver geblazen. Deze koude mist is ook bekend als ULV of Ultra Low Volume. Deze koude mistgenerator is te gebruiken voor de toepassing van desinfecterende middelen, insecticiden, deodorisers, biociden en fungiciden wegens hun optimale druppel grote verwijdert het insecten, schimmels en geuren.