Tel: 0343 - 572 195       |       E-mail: info@rvot.nl

Vernevelingstechnologie verslaat de MRSA

Vernevelingstechnologie verslaat de MRSA


Kort verslag

Door de geschiedenis heen heeft de wereld te lijden gehad, maar ook geprofiteerd van hele kleine schepseltjes die we micro-organismen noemen. Engeland in de vroege 19e eeuw was ten prooi gevallen aan een catastrofale gebeurtenis genaamd de builenpest. In 1929 ontdekte een Schotse arts met de naam Alexander Fleming dat schimmel gebruikt kon worden om een antibioticum te maken genaamd penicilline.

Vandaag de dag profiteren we van micro-organismen in de technologie zoals in de genetische biologie. De keerzijde is dat we er ook in toenemende mate aan lijden. In 1950 was penicilline slechts voor 15 procent effectief voor Staphylococcus aureus. De stafylokok is een bacterie die 40 procent van de mensen normaal bij zich draagt zonder dat dit enig effect heeft. Staphylococcus kan in een dodelijke infectie omslaan als het niet meteen wordt behandeld. In 1959 waren er nieuwe penicilline varianten: methicilline en oxacilline die nieuwe hoop brachten in de strijd om Staphylococcus onder controle te krijgen. In 1961 echter werden de Staphyloccocus bacteriën op nieuw resistent.Methicilline resistente Staphylococcus aureus: MRSA

MRSA is een algemene bron van infectie in ziekenhuizen over de hele wereld. De bacterie is niet een ‘superbacterie’ zoals er naar wordt verwezen, maar wordt veroorzaakt door een spontane DNA mutatie of conjugatie van de bacterie. Het heeft dezelfde symptomen, oorzaken en preventiemaatregelen als non-methicilline Staphylococcus. Het verschil in behandeling van de MRSA is gelegen in het feit dat het een resistentie heeft opgebouwd tegen antibiotica zoals penicilline. Een onderzoek toonde aan dat de laatste 40 jaar gevallen van MRSA meer dan verdrievoudigd zijn.Achtergrond

Veel infecties in ziekenhuizen worden veroorzaakt door bacteriestammen die veelvoudig resistent zijn, zoals Pseudomonas auruginosa en Staphylococcus aureus. Het is onvermijdelijk dat resistentie tegen medicijnen en biociden ontstaat als gevolg van natuurlijke selectie. Onderzoeken hebben uitgewezen dat bacteriële blootstelling aan bepaalde biociden kan leiden tot verminderde gevoeligheid voor biociden en antibiotica. Om bacteriën voor te blijven, moeten er steeds nieuwe biociden en antibiotica worden ontworpen en ontwikkeld. Er is de laatste tijd veel belangstelling voor het gebruik van elektrochemisch geactiveerde oplossingen zoals biociden. Eén van die oplossingen is Freebac dat met succes is gebruikt voor het reinigen.Elektrochemisch geactiveerde oplossingen

Elektrochemisch geactiveerde oplossing zoals Freebac, worden geproduceerd via elektrolyse van een zwakke zoutoplossing in een particuliere elektrochemische cel. Deze oplossingen bevatten verschillende soorten oxidans, waaronder hypochloor zuur en chloor waarvan de exacte chemische eigenschappen sterk afhankelijk zijn van de elektrochemische cel waar zij uit voortkomen. Van belang is in het bijzonder het celpatroon, de samenstelling van het materiaal en de beheerscondities.

Opvallend weinig is bekend over de exacte chemische eigenschappen die verantwoordelijk zijn voor de productie van elektrochemische geactiveerde oplossingen. Daarom worden dergelijke oplossingen getypeerd door hun primaire chemische eigenschappen, namelijk het pH en Redox potentieel (Redox wordt gemeten in mV eenheden. Reductie wordt gedefinieerd als het toenemen van elektronen. Oxidatie wordt gedefinieerd als het verlies van elektronen. Voor Freebac is het Redox potentieel tussen de 1050 en 1200 mV. Uit eerder onderzoek weten we dat elektrochemisch geactiveerde water oplossingen effectief zijn tegen een verscheidenheid aan micro-organismen, waaronder sommige klinisch significante bacteriesoorten.Resultaten

Na contact met Freebac oplossingen (10% en 100%) werden gedurende een periode van 18 uur geen kolonievorming meer gedetecteerd…Conclusie

Freebac is een effectieve groene biocide die zeer effectief is wanneer deze wordt verneveld. Het komt in alle naden en kieren, elektronische apparatuur hoef niet worden verwijderd. Er treedt bij Freebac, wanneer deze wordt verneveld, geen corrosie op.