Tel: 0343 - 572 195       |       E-mail: info@rvot.nl

Gebruikersinstructies

Instructies voor gebruik


Een vernevelaar kan voor diverse mogelijkheden gebruikt worden voor:

  1. Het stekken van diverse planten; nooit last van wortelrot. Zorg wel voor een goede en tijdige verneveling.
  2. Het vernevelen van mest- en groeistoffen. Let op: de effectiviteit is net zo groot als dat er 60% van de voorgeschreven hoeveelheid gebruikt wordt. Het moet natuurlijk in water opgelost kunnen worden.
  3. Het desinfecteren van bacteriën, virussen, schimmels en algen. Voor het bestrijden van deze ziekten, gebruik Freebac, ons milieuvriendelijke niet giftige ontsmettingsproduct.
  4. De koelcel om de RV op peil te houden en de producten vers te houden. Zorg ervoor dat de RV waarde niet boven de 100% uitkomt. Werk met hygrostaat zodat de RV waarde altijd constant blijft. Ideaal voor de koelcel is 80 à 85%.


Installatie

Zorg er voor dat, welke Reinders vernevelaar of Freebac machine u ook gebruikt, deze altijd waterpas hangt of staat. Op deze manier kunt u storingen tot een minimum beperken. Schakel bij vervanging van onderdelen, zoals EBU en/of ventilator, altijd eerst de stroom uit. De installatie en afstelling van de vernevelaar dient door de verkoper gedaan te worden. Daarna dient de koper onderstaand onderhoud te plegen. Bij niet nakomen van deze instructies wordt er geen garantie gegeven, eveneens er geen garantie wordt gegeven als men eigenhandig iets veranderd.Onderhoud van de vernevelaar

Het schoonmaken van de vernevelaar is alleen beperkt tot het één keer in de maand controleren of er geen vuil op het trilplaatje (Piëzo) zit. Van kalkaanslag is geen sprake, omdat er een waterontharder wordt gebruikt. Als u geen waterontharder gebruikt, is er geen garantie!Werking

Let erop dat er altijd voldoende water in het waterreservoir aanwezig is. Maak altijd gebruik van een vaatje of emmer met een kraan, want de druk op de waterleiding is soms te sterk voor de kleine vlotter. Of maak gebruik van een waterdruk reduceerventiel (druk niet hoger dan 2 bar). Gebruik altijd onthard water, ter voorkoming van kalkaanslag op het trilplaatje.Waarschuwing

De EBU is HEET! Raak hem niet aan. Zorg altijd dat er voldoende vloeistof in het waterreservoir aanwezig is. Bij te weinig vloeistof schakelt de vernevelaar automatisch uit; de niveauschakelaar geeft dit aan. Zorg dus voor een goede afstelling. Schroef de EBU niet los. Als de EBU werkt moet de ventilator aan staan. De ventilator zorgt voor koeling van de EBU en drijft de nevel naar buiten. Zorg, dat de transformator altijd ver van het water af staat in geval van lekkages. Bij inwerking van de vernevelaar, zorg dat kinderen en ook huisdieren uit de buurt blijven.