Tel: 0343 - 572 195       |       E-mail: info@rvot.nl

Desinfectie in het ziekenhuis

Desinfectie


Veel infecties in ziekenhuizen worden veroorzaakt door bacteriestammen die veelvoudig resistent zijn, zoals Pseudomonas aeruginosa en Staphylococcus aurus. Het is onvermijdelijk dat resistentie tegen medicijnen en biociden ontstaat als gevolg van een natuurlijke selectie. Onderzoeken hebben uitgewezen dat bacteriële blootstelling aan bepaalde biociden kan leiden tot verminderde gevoeligheid voor biociden en antibiotica. Om bacteriën voor te blijven en desinfectie in het ziekenhuis te bieden, moet er steeds nieuwe biociden en antibiotica ontworpen en ontwikkeld worden.

Er is de laatste tijd veel belangstelling voor het gebruik van Freebac-Clearoxyl, een milieuvriendelijk desinfectiemiddel dat op basis van waterstofperoxide is ontwikkeld. Met pure waterstofperoxide kan niet gemakkelijk worden gewerkt omdat het snel vervliegt. Daarom zijn er dragers aan toegevoegd waardoor het middel langer en beter werkt.Resultaten

Na in contact gekomen te zijn met Freebac van 2 à 3% werd er gedurende een periode van 18 uur geen kolonievorming van eenheden gedetecteerd.Conclusie

Freebac is een effectief biocidevloeistof dat snel reageert in het verminderen van Staphylococcus zoals de methode tegen resistente stammen. De populatie vermindert met log10 in ongeveer 120 seconden. Na in contact gekomen te zijn met 2% Freebac was een remmend effect merkbaar bij de populaties, bij een lagere oplossing was het effect gering. Bij een oplossing van 3% is er totaal geen populatie meer te vinden.Freebac-Clearoxyl

Freebac is zeer effectief tegen Pseudomonas aeruginosa, wanneer het wordt verneveld. Dit blijkt ook uit de metabolische waarde, alsmede door een afname in de populatie. Dit is belangrijk omdat het misschien wel een waardevol inzicht geeft hoe Freebac bacteriën vernietigt, ook nog na 4 dagen. Tevens laat het geen residu achter. Het is wel aan te raden, wanneer er veel problemen zijn met micro-organismen, dit wekelijks te herhalen.

Freebac heeft het potentieel om te worden gebruikt als klinische biocide. Indien de mogelijkheid zich voordoet om het probleem snel te verhelpen is Freebac een zeer effectieve vloeistof die dan op een wat grovere manier verwerkt dient te worden, bijvoorbeeld met een schoudervernevelaar. De wanden en vloeren zijn problematische kanten, maar de fijne nevel werkt zeer effectief. Het moet minimaal 6 uur werken, terwijl de schoudervernevelaar daar maar 3 uur voor nodig heeft. Freebac is dus geschikt voor bacteriën, virussen, schimmels en algen. Buiten de gesloten ruimtes is altijd een schouder vernevelaar of een thermische vernevelaar nodig.